gruporetiro@gruporetiro.com
91 577 42 40

Líders des 1996

22 Aniversario Grupo Retiro
Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Avantatges i garanties de contractar una Hipoteca Inversa

Garantias-Hipoteca Inversa

Seguretat i tranquil·litat econòmica per a la jubilació

Els avantatges de les Hipoteques Inverses són múltiples.  Descobreixi’ls:

  • – Mantingui la titularitat del seu habitatge. La seva casa segueix sent seva i, el dia de demà, dels seus hereus.
  • – Rebi una renda mensual per a tota la vida, sense haver de pagar res al banc mentre visqui, amb la garantia i el suport de les principals entitats bancàries del país.
  • – Sol·liciti, si vol, una quantitat  inicial amb la qual poder cobrir alguna despesa pendent de pagament, tenir un capital per a possibles imprevistos en el futur, ajudar algun familiar o, simplement, donar-se un gust (un viatge, un regal especial als seus néts, etc.).
  • – Cancel·li l’hipoteca en qualsevol moment, si vol, per exemple, si decideix vendre casa seva. Si no fos així, mentre visqui, el banc no li podrà exigir mai la devolució del deute.
  • – Llogui la seva casa si per alguna raó no l’utiltizarà i ho considera necessari i sumi als ingressos que li proporciona l’Hipoteca Inversa els que obtingui de l’arrendament, de manera que podrà finançar-se l’estada en una residència.
  • – Fiscalitat Hipoteques Inverses: un dels grans avantatges de les Hipoteques Inverses són els seus beneficis fiscals, ja que estan exemptes de tributació; és a dir, no haurà de pagar res en la declaració de la renda per l’import que rebi cada mes a través de l’Hipoteca Inversa.

Les garanties de les Hipoteques Inverses són màximes, ja que…

  • – L’Hipoteca Inversa, com qualsevol altre crèdit, es formalitza davant d”un notari i s’inscriu en el Registre de la Propietat.
  • – Els seus hereus podran cancel·lar, a través de diferents vies, el deute que es generi en el futur i gaudir del diferencial que existeixi entre aquest deute i el valor de l’habitatge, tenint en compte que les entitats bancàries dissenyen el producte de manera que aquest diferencial sigui important, perquè els hereus cancel·lin el crèdit sense complicacions.
  • – Aconsegueixi la millor Hipoteca Inversa en el mercat gràcies als serveis d’assessorament independent que facilita Grupo Retiro, que compleix les exigències que fixen la Llei 41/2007 i la Llei 2/2009, i està inscrit en el Registre Estatal d’Empreses d’Intermediació Financera amb el número 309 – secció segona, al mateix temps que tenim subscrita i vigent una assegurança de responsabilitat civil amb la companyia asseguradora Zurich, amb el número de pòlissa 58041336. A més, Grupo Retiro opera com a corredor d’assegurances en la seva corredoria, Grupo Menorca, amb la clau J-226 de la Direcció General d’Assegurances.

Altres dels Nostres Productes amb Grans Avantatges

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies