Hipoteca Inversa

glosario hipoteca inversa

GLOSSARI DE TERMES
de la Hipoteca Inversa

Resolgui els seus dubtes consultant la llista que li proporcionem a continuació.

Si hagués algun altre dubte o qüestió consulteu-nos, estarem encantats de antendre’ls.


Es pot llogar l’habitatge, si bé, el titular de la Hipoteca haurà de comunicar a l’entitat financera perquè la mateixa conegui l’existència d’aquest contracte d’arrendament i pugui verificar que el mateix s’ha realitzat d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans.

 

El deute total de les hipoteques Inverses estarà formada per les despeses de constitució de la hipoteca, les quantitats mensuals percebudes i els interessos acumulats durant l’operació d’Hipoteca Inversa. La cancel·lació d’aquest deute haurà de ser assumida pels hereus, si així ho desitgen aquests, dins del termini d’un any des de la mort de titular. Si els hereus decideixen no acceptar l’herència no tindran cap responsabilitat sobre el crèdit de la Hipoteca Inversa.

 

És l’import que la Persona Gran pot sol·licitar per cobrar-ho en el moment de formalitzar la Hipoteca Inversa, a més de les quantitats mensuals que li corresponguin. La quantia màxima d’aquesta primera disposició dependrà del valor de taxació de l’habitatge, sent aproximadament d’un 10% – 15% del valor de la propietat.

 

En les operacions d’Hipoteca Inversa es diferencien dues etapes de cara a la fiscalitat de l’esmentat producte. En un primer moment, mentre es perceben les quantitats mensuals a càrrec de la hipoteca sobre l’habitatge, aquestes mensualitats no tributen en l’IRPF (Impost de Renda). Posteriorment, si entrés en joc l’assegurança de rendes vitalícies, les quantitats mensuals es contemplen com a rendiments de capital mobiliari i tindran en l’IRPF una exempció de l’92%. Per tot això, la fiscalitat de les hipoteques inverses és excel·lent.

 

És l’assegurança que en alguns casos s’ha de formalitzar simultàniament amb la Hipoteca Inversa per garantir que el cobrament de les quantitats o rendes mensuals sigui amb caràcter vitalici, és a dir, fins a la defunció dels titulars de l’immoble.

La prima única de la contractació d’aquesta assegurança no haurà de ser abonada per la Persona Gran, ja que el seu import s’inclou dins de les despeses de constitució de la Hipoteca Inversa, que queden finançats amb el crèdit, a l’igual que la resta de les despeses.

 

És el valor de mercat que en cada moment estableixi la Societat de Taxació amb la qual operi l’entitat financera. Aquest valor serà la referència per fixar el capital total disponible en el Crèdit que estarà en funció del percentatge màxim que en cada cas estableixin les diferents entitats. La Llei obliga a realitzar prèviament la taxació oficial dels habitatges sobre les que es constitueixin Hipoteques Inverses.

 

ALTRES DELS NOSTRES PRODUCTES IMMOBILIARIS

Anar a Renda Vitalícia Immobiliària

Renda Vitalícia Immobiliària

Anar a Venda de la Nuda Propietat

Venda de la Nuda Propietat

Venta con Alquiler GarantizadoAnar a Venda amb Lloguer Garantit

Venda amb Lloguer Garantit