Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Avantatges i garanties de la Venda amb Lloguer / Sale & Leaseback

Els avantatges de la Venda amb Lloguer Garantit dels quals podrà gaudir són:

  • Fer efectiva la venda del seu habitatge sense renunciar a utilitzar-lo i gaudir de tots els avantatges d’obtenir en vida uns ingressos elevats amb els quals incrementa la seva qualitat de vida i sense modificar el lloc de residència, ja que romandrà a casa seva amb tots els drets que l’assisteixen com a llogater.
  • Resoldre tots els seus problemes econòmics, ja que la venda li permetrà cancel·lar possibles hipoteques, deutes, embargaments o altres despeses imprevistes o necessàries en el futur i, al mateix temps, disposar dels excedents dineraris que li sobrin després de la liquidació d’aquests deutes.
  • Alliberar-se de despeses importants generades pel seu habitatge, ja que deixarà d’abonar per sempre els rebuts de l’IBI, les quotes de la comunitat de propietaris i l’assegurança del continent de l’habitatge.
  • Fiscalitat lloguer garantit:  beneficiï’s també de la fiscalitat excel·lent del leaseback per als més grans de 65 anys, ja que la transmissió del seu domicili habitual està totalment exempta de tributació en la declaració de la renda (IRPF).

A més, hi ha una deducció estatal per als llogaters, de manera que aquelles persones que tinguin una base imposable màxima que no superi els 24.107,20 € es podran aplicar una deducció del 10,05% de les quantitats pagades en concepte de lloguer, tenint sempre en compte el límit màxim que estableix la llei.

Les garanties que existeixen per a una Persona Gran en la transmissió d’un habitatge en règim de Venda amb Lloguer Garantit són plenes:

  • La venda es formalitza en una escriptura pública de compravenda davant de notari, que s’inscriu en el Registre de la Propietat corresponent.
  • El preu de la compravenda es rep íntegre en el moment de la signatura a la notaria. En els casos en què una part del preu de la compravenda es pacti amb pagaments ajornats, aquests queden plenament garantits amb la inclusió en l’escriptura d’una condició resolutòria i, per tant, aquesta garantia condicional també s’inscriu en el Registre de la Propietat.
  • El contracte de lloguer, que s’estableix simultàniament a la compravenda també s’eleva a públic i també queda inscrit en el Registre de la Propietat, fet que garanteix a la persona gran, d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans (art. 13.1. LAU), que ni el comprador ni els qui poguessin tenir drets futurs sobre aquesta propietat poden rescindir el contracte de lloguer ni modificar-ne les condicions.
  • El contracte de lloguer el redacten advocats especialitzats en aquest tipus d’operacions, els quals garanteixen la fidelitat a les exigències de la LAU i vetllen permanentment pels seus interessos. A més, s’acompleixen totes les exigències legals: liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i dipòsit de la fiança establerta davant dels organismes autonòmics pertinents.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies