Informeu-vos-en al 91 577 42 40

Com funciona una Venda amb Lloguer Garantit?

Els professionals de Grupo Retiro, com assessors i mediadors experts, des de 1996, en aquest sistema de venda, fem una anàlisi exhaustiva de tots els paràmetres que influeixen en l’operació per determinar-ne les millors condicions de viabilitat en el mercat:

  • Preu de venda: fem diverses taxacions AVM de l’habitatge, una anàlisi comparativa dels valors de la zona, l’estimació de la projecció que pugui tenir l’immoble en el futur, la revisió de la situació legal de la finca, el càlcul dels costos ordinaris i extraordinaris de l’immoble (ITE, reformes necessàries, millores de l’habitatge), tributs (IBI, plusvàlua i taxa de residus urbans), etc. Cal tenir en compte que en la Venda amb Lloguer o Sale & Leaseback, normalment el preu de venda de l’habitatge sol tenir un descompte d’un 15% – 25% sobre el valor de mercat i, la majoria de vegades, hi ha una part del preu de venda el cobrament de la qual queda ajornat, de manera que els pagaments estan garantits en l’escriptura de compravenda amb una condició resolutòria.
  • Preu de lloguer: s’estableix després de dur a terme un ampli estudi dels lloguers que existeixen en el mercat per a un habitatge de característiques iguals o similars.
  • Condicions finals de l’operació: a partir dels preus  de venda i lloguer de l’habitatge s’analitza la rendibilitat que tindrà l’operació per al comprador i es garanteix que s’ajusti a la situació actual de mercat, en la qual la rendibilitat mitjana que un inversor pot obtenir per l’arrendament de l’habitatge oscil·laria entre un 5% – 7%.

Tipus de Venda amb Lloguer:

Es poden diferenciar diversos tipus de leaseback en funció del termini del lloguer que vulgui fixar el venedor:

  • Modalitat de Venda amb Lloguer Vitalici / Sale & Leaseback Vitalici: aquesta modalitat consisteix en vendre l’habitatge i establir de manera simultània un Lloguer Vitalici, amb el qual vostè es garanteix poder quedar-se com a llogater del seu domicili fins a la seva mort o fins que decideixi donar per finalitzat l’arrendament.
  • Modalitat de Venda amb Lloguer Temporal / Sale & Leaseback Temporal: en aquest tipus de Leaseback es ven l’habitatge i el propietari fa un contracte de lloguer per un termini determinat (5, 10, 12, 15, etc.) després del qual la Persona Gran deixarà d’utilitzar la casa. Aquesta opció és habitual quan es té previst un canvi de domicili o quan es fa sobre una segona residència no habitual.

En qualsevol cas, sempre serà factible que el venedor estableixi, a la seva conveniència, les condicions econòmiques i generals que afectin tant la venda com el lloguer, ja que les parts seran lliures de fixar els acords que estimin oportuns.

Quines despeses i impostos ha d’assumir la Persona Gran en una Venda amb Lloguer Garantit?: com a venedora del seu habitatge, la Persona Gran haurà de pagar exclusivament l’impost de plusvàlua municipal. Al mateix temps, en convertir-se en arrendatari / llogater de casa seva, haurà de pagar un impost sobre transmissions patrimonials pel nou arrendament que s’estableix, si bé la quantia d’aquest impost és molt petita. Pel que fa a les despeses pròpies de l’habitatge, la Persona Gran només haurà de pagar els rebuts dels subministraments de la casa (llum, gas, aigua, etc.) i la taxa de residus urbans, ja que la resta de despeses i impostos els assumirà el comprador.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando, acepta su uso. Más información y política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies